14 Mart 2015 Cumartesi

 RÜSTEM ERSÖZ RESİM SERGİSİ
14-27 Mart 2015
"DÜŞ YOLCUSU SANAT DURAĞI" Galerisi
Çifte Havuzlar, İstanbul

   Rüstem Ersöz (RE) yağlıboya, pastel, ve karakalem tekniklerini başarıyla kullanıyor.  Portre janrının da uzun süreli bir âşinâsı. Bu sergisinin konusu, Türk halk müziğinin birçok önde gelenleri arasında 34 ünlünün yağlıboya portreleri.  Ben, "bir ressam neyin resmini yapmalıdır" sorusu üstünde çok durmaktayım; büyük Alman düşünürü Immanuel Kant, sanatın ve sanatçının, bireyler için ve özellikle de kamu için faydalı olmasını ısrarla telkin etmiştir.  Ersöz, birçok vatandaşımızın gönülden benimsediği bu büyük ozanların, müzisyenlerin, araştırmacı ve hocaların portrelerini îtinayla yaparak hem onların hatıralarını yaşatmak yolunu seçmiş hem de anılarımızı ve özlemlerimizi somut görüntülerle teskin ve tatmin etmeyi amaçlamıştır.
   Ersöz, daha önceki kişisel sergilerinde, pastel tekniğini de başarıyla kullanarak çeşitli portreler yapmış, ve bu nedenle, bazı yabancı pastel derneklerine üye olması için davetler almıştır; yâni, çeşitli teknikleri kullanarak portreler yapma hünerini gittikçe geliştiren bir ressamımız olma yolunda başarıyla ilerlemektedir.
   Bu sergideki portrelerin toplumumuzdaki yerlerinin şimdiden belli olması gerekir: TRT'nin çeşitli mekânlarında, Kültür Bakanlığı'nın ilgili mekânlarında, Türk Halk Müziği'ni bağrına basmış birey ve müesselerimizin münasip mekânlarında saygıdeğer yerlerini almalıdırlar--tüm ilgililerin dikkatine getiriyorum.  Bu davranış, saygıdeğer vatandaşlarımızın belirtilmesi, halkımızın sanat konusunda olgunlaşması, ve sanat denen bu engin medeniyet kaynağını özümsemesi için elzemdir.
   Rüstem Ersöz'ü ve galeri sahibi Mehmet Kına'yı, tüm izleyicilere değerli bir deneyim yaşatacak olan bu sergiyi gerçekleştirdikleri için kutluyorum; sanatseverleri, hayranlık ve içtenlikle yıllardır dinledikleri Türk Halk Müziği'nin önde gelen yaratıcı ve yaşatıcılarıyla başbaşa duygulanmaya davet ediyorum.

   Sezer Aykan
   Sanatlar Eleştirmeni, MAC

   Görsel Sanatlar İşletmecisi, MVAM  

RÜSTEM ERSÖZ 

"GÖNÜL TELİMİZİ TİTRETENLER" 

RESİM SERGİSİ

14 MART- 27 MART 2015 
10 Mart 2015 Salı

GÖNÜL TELİMİZİ TİTRETENLER

Toplumsal belleğini, aşklarını, umutlarını, hasretlerini, kederlerini, ağıtlarını, başkaldırılarını bu kadar yoğunlukla türkülerine yüklemiş başka bir halk daha var mıdır bilmem. Ozanlarımız almışlar ellerine sazlarını, bizim yaşayıp da duyuramadığımız neyimiz varsa, imbikten geçirip onları, kuşaktan kuşağa aktararak bütün topluma armağan etmişler. Biz de ozanlarımızın söylediği türkülerde kendimizi bulmuşuz. Mutlu günümüzde, kederli günümüzde, hasretimizde, başkaldırımızda, yaşama sevincimizde, birliğimizde, dirliğimizde, bayramımızda, düğünümüzde, hatta cenazelerimizde türküler, ağıtlar söyleyerek derdimizi anlatmaya çalışmışız. Onlarla yaşamış, onlarla ölmüşüz. Onları yaratan ozanların adlarını kendimize bayrak yapmışız. Karacaoğlan’ın, Yunus Emre’nin, Dadaloğlu’nun, Pir Sultan’ın, Köroğlu’nun, Kaygusuz Abdal’ın, Nesimi’nin, Erzurumlu Emrah’ın ve daha adlarını sayamadığım birçok ozanımızın ortaya koyduğu yollar yolumuz olmuş, dilleri dilimiz olmuş.
Birçok ozanımızın türkülerini dilimize dolamışız ama ne yazık ki birçoğundan geriye ne bir resim ne bir fotoğraf kalmış. Belki “türkülerin yanında resmin, fotoğrafın ne anlamı var” gibi bir kanı oluşabilir. Oysa bellek oluşturmada seslerin önemi kadar görselin de önemi olduğunu unutmamak gerek. Bu yüzden geçmişten geleceğe köprü oluşturduklarına inandığımız ve görsellerine de ulaşabildiğimiz ozanlarımızın portrelerinin hazırlanmasını çok önemsiyorum.
Gönül Telimizi Titretenler” sergisi halk müziğini geçmişten günümüze taşıyan yeni eserler üreten ozanlarımızı görünür kılmayı hedefleyen bir portre sergisi. Anadolu insanının duygularını, düşüncelerini, umutlarını, güzelliklerini türkülere işleyen ozanlarımızı yan yana görmek hepimize ayrı bir heyacan verdi. Belgesel niteliği taşıyan bu sergiyi hazırlarken baktık ki ozanlarımızın görsellerine ulaşabileceğimiz çok fazla kaynak yok. Rüstem Ersöz titiz bir çalışmayla bütün ozanlarımızın görsellerini farklı yerlerden tedarik etti. Rüstem Ersöz, uzun soluklu ve sabırlı bir çalışma ve ciddi bir emekle otuz dört ozanımızın portrelerini resmetti. Şimdiye ve geleceğe ışık tutacak bir koleksiyon oluştu.
Rüstem Ersöz’e teşekkür ediyorum.  Bu serginin hazırlanmasında sevgili Erdal Erzincan’ın, Soner Çakmak’ın, Mesut Eren’in güzel katkıları oldu. Onlara da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.
Asıl önemlisi diliyle, sazıyla, fikriyle bize bütün bu güzellikleri yaşatan ve yaşatacak olan ozanlarımıza sonsuz teşekkürü borç bilirim.

Mehmet Kına 

9 Mart 2015 Pazartesi

RÜSTEM ERSÖZ
"GÖNÜL TELİMİZİ TİTRETENLER"
RESİM SERGİSİ 

14 MART- 27 MART 2015